Rok1920 – rokiem łaski Bożej Opatrzności dla Polski, Europy i Świata

JP II plakat poprawionyRok 1920 był rokiem szczególnej łaski Bożej dla Polski, a przez Polskę, również dla reszty Świata. Wskazują na to dwie daty; 18 maja 1920 i 15 sierpnia 1920.
Pierwsza; to data urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II, druga; to data przełomu w Bitwie Warszawskiej i całej wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1920.
18 maja, gdy na świat przyszedł w Wadowicach mały Karolek, nad Polską i Europą zawisły groźne, czerwone chmury bezbożnego komunizmu. W maju 1920 roku militarna sytuacja Polski stała się dramatycznie niebezpieczna. Wprawdzie Polacy opanowali Kijów, ale przygotowana samodzielnie przez Józefa Piłsudskiego kampania, okazała się pyrrusowym zwycięstwem, gdyż, jak przystało na doświadczonego konspiratora, Józef Piłsudski opracował jej koncepcję w tajemnicy przed wyższymi dowódcami, którzy nie poznali szczegółów planu z obawy, aby nie nastąpiły przecieki do bolszewików. Toteż, taktyczne założenia tej kampanii, bez wiedzy i doświadczenia wyższych wojskowych, mimo posiadanej początkowo przewagi Polaków, przyniosły w efekcie zepchnięcie wojsk bolszewickich za Dniepr, bez ich zniszczenia. Szybko zemściło się to na naszej sytuacji militarnej, gdyż pod koniec maja nastąpiła kontrofensywa bolszewików, wzmocnionych potężną Konną Armią Siemiona Budionnego, która szybkim marszem z nad Donu i Niziny Czarnomorskiej  pojawiła się na scenie tej wojny. Nastąpił wielki i dramatyczny odwrót wojsk polskich, zatrzymany dopiero pod Zamościem w ostatnich dniach sierpnia.
Tak było na Froncie Południowo – Wschodnim. A na Froncie Północno – Wschodnim sprawy potoczyły się z jeszcze większym dramatyzmem, który trzeba określić, jako klęskę wojsk polskich, pozostających w odwrocie od początku lipca do połowy sierpnia. Dopiero u wrót Warszawy, w dniu 15 sierpnia, i kilku dni następnych, nastąpiło zatrzymanie wojsk bolszewickich, i zdumiewające zwycięstwo Polaków, które zostało nazwane Cudem nad Wisłą.
Ten tekst, z założenia, nie wchodzi dogłębnie w szczegóły tamtych,niezwykłych, wydarzeń. Jest rodzajem plakatu. Sygnalizuje niezwykłe wydarzenia pamiętnego roku 1920.
Na dziewiętnaście lat, Polska w 1920 roku, obroniła się przed niszczycielskim satanizmem ze Wschodu. Obroniła się Polska, a przy niej, nieświadoma w pełni grożącego niebezpieczeństwa, Europa.
Ten, Który urodził się 18 maja tamtego roku, broni i wstawia się za Polską i ciągle błądzącą, zateizowaną Europą i Światem. Czy potrafimy to pojąć, szukając głębiej, niż są do tego zdolni koryfeusze nowych (starych jak Świat – na nowo przemalowywanych) rewolucji?

Powróćmy jeszcze na chwile do daty 18 maja 1920 roku; do dnia urodzin Świętego Papieża. W tym samym dniu, w Warszawie, odbyło się „Manifestacyjne powitanie powracającego z frontu do stolicy Naczelnego Wodza. Wzdłuż udekorowanych ulic Naczelnik Państwa udaje się do kościoła na pl. Trzech Krzyży, gdzie wita go duchowieństwo i przedstawiciele miasta. Po odprawieniu mszy dziękczynnej, wśród entuzjazmu tłumów oficerowie wyprzęgają z powozu konie i odwożą sami zwycięskiego Wodza do Belwederu. („Kalendarz Niepodległości”, Warszawa 1939, reprint Gdańsk 1990, s.139).
Tak oto, w tym samym czasie; gdy rodzi się skromnie, w ciszy – na poboczu rozkrzyczanego świata – Prawdziwa Wielkość, w innym miejscu; w zgiełku, w pozorach wyimaginowanej wielkości i sławy, zaczyna się początek końca pozorów, które po dziś dzień kładą się ciężkim brzemieniem nad Duchem Polski, przymuszanym aby wyżej stawiać to, co ludzkie –  nad tym, co Boskie. I, jak dotąd, nie zmieniła tego nawet niezwykła Łaska Maryi –  Królowej Polski, wylana na nas w dniu 15 sierpnia 1920 roku.
A przecież, obnażenie tej prawdy nastąpiło wkrótce po warszawskiej fecie z 18 maja.

Czesław Wójcik – Uglis

← powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.