Przybliżający sie „Dzień Jego gniewu”

MIĘDZY WRÓŻENIEM Z FUSÓW, A PRZEKAZEM PISMA ŚWIĘTEGO I KOŚCIOŁA.

                      TEN WPIS WARTO PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE.

MARTIN_John_Great_Day_of_His_Wrath  - zmniejszonyJohn Martin –„Dzień gniewu Pańskiego” („Wielki dzień Jego gniewu”) – olej, 196 x 303 cm., 1853r.

Każdy czas, a już szczególnie narastający stan nadciągającego kryzysu i przybliżających się z nim dramatycznych, totalnych, przesileń, staje się szczególną pożywka dla żerujących na ludzkiej naiwności różnej maści i upierzenia przepowiadaczy, hochsztaplerów, domorosłych czarowników i czarownic, jak i zwyczajnych oszustów.
Nie trzeba tego dziadostwa długo szukać, gdyż samo wciska się bezczelnie we wszystkie możliwie miejsca społecznych kontaktów pospolitych zjadaczy chleba, którzy, w pogoni za zniszczalna materią, zaniedbali swój rozwój mentalny i duchowy, starając się sobie to powetować przez czytanie, słuchanie i oglądanie tych bredni.
Przykładem może być, zajmująca od wielu miesięcy pierwsze miejsce na internetowej Liście Stron Patriotycznych (sic!), strona ” Losy Polski, Kościoła i Świata”, prowadzona przez nieujawniającego swego nazwiska prowokatora, podpisującego się pseudonimem Michał Sybirak. Są to bardzo niechlujnie napisane jego rojenia na temat bliższej i dalszej przyszłości, pisane mentorskim stylem, przeważnie bez podawania źródeł, z urywającym się wątkiem, ale za to stale powracającymi atakami na Kościół Katolicki, Papieży, i Katolickich Kapłanów. No, i już wiadomo o co chodzi! Ale zdumiewać musi to wielkie zainteresowanie tą strona czytelników, wśród których, jak można się domyślać, jest zapewne wiele przyzwoitych ludzi.
Przyzwoitych, ale czy mądrych? Zamiast powędrować w górę, i napić się czystej wody ze źródła, ci łatwowierni w nieusprawiedliwionej swej naiwności, wola pić u ujścia rzeki, gdzie minione epoki, i czas obecny, składają swe brudne osady.

Pismo Święte zapowiada i podaje sporo informacji o mającym nastąpić Dniu Sądu Ostatecznego, i poprzedzającymi go wydarzeniami. Ale z jednym ważnym ograniczeniem: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie , nawet aniołowie niebiescy , tylko sam Ojciec”. (Mat 24, 36). 

Wybitny polski teolog, ks. dr Aleksander Żychliński (1889 – 1945), Sługa Boży, i jeden z najbliższych współpracowników Kardynałów Edmunda Dalbora i Augusta Hlonda, przedstawia pięć znaków poprzedzających te wydarzenia:

Znak pierwszy – zanim to nastąpi, Ewangelia będzie głoszona po całej Ziemi wszystkim narodom, zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa: „Ewangelia ta Królestwa Bożego głoszona będzie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom; a wtedy przyjdzie koniec”, (Mat 24, 14).

Znak drugi, to zapowiedź nawrócenia Żydów. „Nie chcę bracia, żebyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy, że zaślepienie po części spadło na Izrael, dopóki zupełność pogan nie wejdzie, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony”. (Rz 11, 25 – 26). Ks. Żychliński, w komentarzu do tego znaku, zwraca uwagę, że św. Paweł nazywa nawrócenie Żydów tajemnicą, i że to nawrócenie będzie wyłącznie dziełem Miłosierdzia Bożego, a nie zasługą samych Żydów.

Znak trzeci – Nawrócenie Żydów poprzedzone zostanie powtórnym przyjściem  proroka Eliasza i patriarchy Henocha, którzy będą głosić w tym ostatnim czasie skutecznie Ewangelię – Żydom (Eliasz) i poganom (Henoch), a pod koniec obydwaj poniosą męczeńską śmierć z ręki Antychrysta. (zob. Mal 4, 5; Mat 17, 11, Ekl 44,16; Ap11,3n).

Znak czwarty – to wielka apostazja (satanizacja) życia społecznego i kościelnego. Wiąże się ona z pojawieniem się Antychrysta (1J2, 18 i 22; 4, 3; 2J7), zwanego „człowiekiem grzechu, synem zatracenia, przeciwnikiem [Chrystusa – CWU], który wynosi się ponad wszystko, co zowią Bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga okazując się jakoby był Bogiem (2 Tes 2, 4).
Antychryst będzie człowiekiem całkowicie oddanym służbie szatana, który posłuży się nim w walce z Chrystusem i Jego Kościołem.  A jego pojawienie się „dokona się mocą szatańską z wielką potęgą, wśród znaków i fałszywych cudów” (2 Tes 2, 9). Ale jego zwycięstwo będzie pozorne, bo „Pan Jezus zabije go tchnieniem ust Swoich i zatraci blaskiem Przyjścia swego” (2 Tes 2, 8).

Znak piąty – poprzedzający powtórne przyjście Chrystusa to wielki ucisk i kataklizmy, kończące się wielkim pożarem Świata. „Naonczas będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie (Mat 24, 21). A natychmiast po utrapieniu tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie poruszone będą(Mat 24, 29). Dnia tego niebiosa z wielkim szumem przeminą i żywioły rozpuszczą się od żaru, a ziemia i dzieła, które na niej są, popalone będą (2P 3, 10).

Po tym nastąpi sąd żywych i umarłych.  Ks. Żychliński pisze, że nie posiadamy więcej szczegółów, ponad te podane.
Tekst o pięciu znakach czasu ostatecznego i przytoczone cytaty na podstawie: A. Żychliński – „Życie pozagrobowe”, W – wa, 1999, s. 84 – 87, Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, nr 385/NK/99).
Czesław Wójcik – Uglis

← powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Opinie zawarte w komentarzach i uwagach czytelników strony, są własnością ich autorów, i niekoniecznie pokrywają się z opiniami i poglądami Czesława Wójcika - Uglisa, który nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

Administratorzy strony nie gwarantuje publikacji wszystkich wpisów. Eliminowane będą komentarze agresywne, obraźliwe, wulgarne, merytorycznie rozmijające się z tematami strony oraz takie, które nie będą wnosić do nich nowych, pogłębiających treści.