Prof. Tadeusz Guz odpowiada na pytanie, czy w naszym czasie nastąpi koniec świata i ponowne przyjście Chrystusa?

                          TEN WPIS WARTO PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE

zdjecie tadeusz guz

Ks. prof. Dr hab. Tadeusz Guz – Kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego KUL – wybitny polski filozof i teologodpowiada na pytanie; Czy w naszych czasach nastąpi powtórne przyjście Chrystusa? – zadane przez o. Dariusza Drążka CSsR, w czasie „Rozmów niedokończonych” w TV TRWAM dn. 20 grudnia 2014r.

(Zapis tekstowy na podstawie nagrania dźwiękowego i podkreślenia – CWU)

[…] Mogę tylko tak przypuszczać, że jeżeli Jezus z Nazaretu objawił się pośrodku czasu, czyli w pełni czasu, to jeżeli potrafimy dokonywać podstawowych zadań z matematyki, to wydaje się, że matematyka przychodzi nam tutaj dalece z pomocą.
Ale my katolicy wiemy doskonale, w odróżnieniu od różnych ugrupowań protestanckich, które tak bardzo określiły się, że tylko literalna interpretacje Pisma, czyli Słowa Objawionego, jest najwłaściwszą – co już zostało sfalsyfikowane wielokrotnie – ale nie mnie jednak, mnie osobiście bardzo to zastanowiło […], że rzeczywiście; jeśli Ojcowie Kościoła mają rację, choć i w ich pokoleniach oczekiwano tego nadejścia Dnia Ostatecznego – ale skoro taka była sytuacja – to aż się boję dotykać tej struktury, tego współczesnego myślenia, które właściwie codziennie analizuję – bo moim takim najwłaściwszym przedmiotem badań jest współczesna i nowożytna filozofia.
Więc, jeśli ja stwierdzam w świetle moich, mających już ćwierć wieku badań […], że takiej satanizacji Boga, czyli takiej zamiany Boga na szatana, z jaką mamy w wielu bardzo ważnych, bardzo wpływowych, kierunkach myślenia ludzkości dzisiaj, to ten punkt koresponduje bardzo, według mnie, z Apokalipsą, która zapowiada, że w czasach ostatecznych nastąpi jeszcze pewne uwolnienie szatana.
Ja mogę powiedzieć, że chociaż mieliśmy do czynienia z różnymi herezjami w dziejach Kościoła, i w ogóle myśli ludzkiej, to [nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia – CWU] z taką herezją, z taka premedytacją, z taka żelazną systematyką przeprowadzaną, – z jaka mamy obecnie na kartach wielu współczesnych pism, także filozoficznych, – a one są decydujące dla całej struktury myślenia człowieka współczesnego.
Jeśli tutaj, expressis verbis, dokonuje się zamiany Boga Objawionego na szatana, to aż boję się kończyć, aż boję się wyciągać wniosek.

[…] I dlatego też wydaje mi się, że to jest też związane z objawieniem Jezusa Miłosiernego tutaj, na naszej Polskiej Ziemi. I tam też jest mowa o tym, że z tej Ziemi, z tego Narodu wyjdzie iskra, która będzie przygotowywać Świat na powtórne przyjście Pana. Więc, wydaje mi się, że z jednej strony, to objawienie Nieskończonego Miłosierdzia Boga – i to w tym czasie, który nie jest też przypadkowy – dlatego, że nigdy w dziejach, tak nie sponiewierano, zakwestionowano, nie uśmiercono z taka brutalnością Boga – jak mamy do czynienia w wielu różnych [współczesnych – CWU] pismach.

Całe pytanie i odpowiedź można przesłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=p3e3GY8oj4A#t=1089

← powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Opinie zawarte w komentarzach i uwagach czytelników strony, są własnością ich autorów, i niekoniecznie pokrywają się z opiniami i poglądami Czesława Wójcika - Uglisa, który nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

Administratorzy strony nie gwarantuje publikacji wszystkich wpisów. Eliminowane będą komentarze agresywne, obraźliwe, wulgarne, merytorycznie rozmijające się z tematami strony oraz takie, które nie będą wnosić do nich nowych, pogłębiających treści.