Poznać przyczyny i struktury zła

PISZE KS. MAREK DZIEWIECKIdoktor psychologii, krajowym duszpasterzem powołań, autor kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień.

„Ludzie uwikłani w zło wspierają siebie wzajemnie, by tworzyć sobie komfort trwania w grzechu. Współczesna (anty)kultura europejska, w której dominują ateistyczne ideologie lewicowe i liberalne, z proroczą wnikliwością została zdiagnozowana przez bł. Jana Pawła II jako cywilizacja egoizmu i śmierci oraz cywilizacja postępującej dyktatury. Z każdym rokiem przekonujemy się coraz bardziej o tym, że nie chodzi już tylko o postępującą dyktaturę ateizmu, coraz bardziej agresywnie zwalczającego Chrystusa i Jego Ewangelię, ale także o postępującą dyktaturę zła w różnych postaciach.
W każdej cywilizacji byli ludzie, którzy ulegali własnej słabości i czynili zło. Nowością naszych czasów jest to, że ci, którzy czynią zło na wielką skalę, nadal stanowią zdecydowaną mniejszość, a mimo to nie są już traktowani jako margines społeczny, a mówiąc dokładniej – sami siebie za margines nie uznają. Przeciwnie, to właśnie oni chętnie występują w roli „autorytetów”. W swojej arogancji oraz poczuciu bezkarności aspirują do zajmowania najważniejszych stanowisk w państwie i strukturach ponadpaństwowych. Chwalą się swymi złymi czynami w świetle dnia i w blasku telewizyjnych kamer. Przykładem mogą być skorumpowani politycy, których powiązania ze światem przestępczym ujrzały światło dzienne i którzy się tego wcale nie wstydzą. Przeciwnie, nadal zajmują wysokie stanowiska w hierarchii władzy.” ( Ks. Marek Dziewiecki, Lobby uwikłanych w zło, Nasz dziennik, 25 kwietnia 2012, nr 97 (4332) – czytaj całość: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120425&typ=po&id=po11.txt

← powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.