Opinia prof. Ryszarda Juszkiewicza

Badacz wydarzeń sierpnia 1920 roku, prof. Ryszard Juszkiewicz, autor obszernej monografii o wojnie polsko – bolszewickiej na Północnym Mazowszu, w odniesieniu do niezwykłych zmagań 5 Armii Ochotniczej gen. Władysława Sikorskiego z przeważającymi siłami trzech bolszewickich armii, tak pisze: „Trzydniowe zmagania Nad Wkrą i przełom, jaki nastąpił 15 sierpnia wydają się trudne do zrozumienia, jeśli do interpretacji ich przykłada się racjonalne przesłanki, czy też jak mówi poeta „szkiełko i oko”. W ciągu tych 3 dni [13,14 i15 sierpnia – CWU] nastąpił przełom, w wyniku, którego, ze ściganego i często bitego przez przeciwnika na przestrzeni więcej niż 600km, staliśmy się zwycięzcą. […] Wydaje się, że nie da się owych zjawisk przemiany ludzi ze zwyciężonych w lwy inaczej objaśnić, niż tylko w kategoriach zjawiska niewytłumaczalnego – może właśnie „cudu”, chociaż w pracy naukowej nie brzmi to dość racjonalnie i przekonująco.” (R. Juszkiewicz, „Działania militarne na Mazowszu Północnym i w Korytarzy Pomorskim”, Warszawa 1997, s. 153).

← powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.