Ks. Stanisław Tworkowski o Cudzie nad Wisłą

Ks. Stanisław Tworkowski, kapelan, pisarz, działacz narodowy, świadek i uczestnik bitwy warszawskiej (jako kleryk Seminarium Duchownego w Warszawie był w tamtym czasie w wojsku sanitariuszem), tak mówił o tamtych wydarzeniach: „Cud nad Wisłą to dzieło Bożej Opatrzności, w które swój wysiłek włączył mój naród, naród wierzący, naród wzywający Boga, miłujący Go… To była walka w imię Jezusa Chrystusa, w imię Krzyża Świętego. Symbolem tego jest nasz kapelan katolicki – ks. Ignacy Skorupka, który z krzyżem w ręku biegł w tyralierze pod Ossowem. (…) Tajemnicę Cudu nad Wisłą stanowi modlitwa ludu Warszawy na placu Zamkowym… Przebieg walki z przytłaczającymi siłami bolszewików i odparcie ich w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. (cyt. za R. Bil, „Moc modlitwy różańcowej”, Miłujcie się, nr 5/2006).

← powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.