„Szkic do zimowego pejzażu Wołynia” – 10 luty, pierwsza zsyłka 1940 roku

W bieli zastygłe milczenie
Na pustkowiach i lasach przydrożnych
Na ugorach których lęka się lemiesz
( by z pod skiby krew nie trysnęła)
Pośród uschniętych paździerzy
I resztek skarłowaciałych sadów
Nad ledwie widoczną nierównością terenu
Gdzie kiedyś stało domostwo
Przy studni
Która stała się grobem
Nad źródłami broczącymi wspomnieniem

Słychać pohukiwanie demonów
W służbowym języku piekieł
I puste echo zamilkłych dzwonów

Czesław Wójcik – Uglis
Wiersz z cyklu „Galeria kresowych obrazów”, czytaj więcej na
https://cud1920.pl/478/wschodnie-biuro-podrozy-10-luty-1940

← powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.