Stefan Kardynał Wyszyński – Kto chce dobra Ojczyzny, nie może sabą zasłaniać Boga

Myśl Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego:
Kto chce wiele dobrego uczynić dla swojej Ojczyzny, nie może sobą zasłaniać Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów. (Stefan Kardynał Wyszyński, Kromka chleba, Warszawa 1994, s. 46).

Myśl ta, uniwersalna i ponadczasowa, jakże dziś aktualna w Polsce, może też stanowić uzupełnienie i komentarz do przedstawionej na tej stronie opinii Mariana Zdziechowskiego o Józefie Piłsudskim https://cud1920.pl/927/marian-zdziechowski-o-jozefie-pilsudskim
Analizując powyższą myśl Prymasa, dojdziemy do konstatacji, że owszem, co nieco można uczynić dla Ojczyzny – ale wiele dobrego można uczynić dla Niej, tylko wtedy – jeśli się sobą nie zasłania Boga.
No dobrze – może ktoś powie – to ile jest to, „co nieco”? Może wystarczy?
Odpowiedzi należy szukać w dziejach Polski, Jej doświadczeń i związków z Bożą Opatrznością. I wtedy stwierdzimy, że tak jak dla głodnego nie wystarczą trzy ziarnka pszenicy, tak dla Ojczyzny nie wystarczą trzy krople krwi, a dla Boga trzy „Zdrowaśki”.
Zasłanianie Boga przez Ego człowieka, to zasadniczy problem każdego. I tych „maluczkich” na dole, i tych, co skupiają na sobie wzrok wielu.
Czesław Wójcik – Uglis

← powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.