Prawa autorskie

ZDJĘCIA I GRAFIKI

Zdjęcia i grafiki, sygnowane napisem Copyright © Czesław Wójcik – Uglis są prawnie chronione zgodnie z ustawą z dn. 04 luty 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), oraz chronione z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz.211). Kopiowanie, przenoszenie, przetwarzanie, drukowanie i.t.p. zdjęć i grafik w całości lub części, jest zabronione i będzie karane. Dysponentem praw autorskich do nich jest Czesław Wójcik – Uglis.

TEKSTY AUTORSKIE

Teksty sygnowane nazwiskiem Czesława Wójcika – Uglisa podlegają prawnej ochronie jak wszystkie publikowane teksty autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04 luty 1994r., Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Przedruki i cytaty dozwolone nie dla celów komercyjnych, pod warunkiem podania nazwiska, tytułu i adresu strony oraz niedokonywania skrótów i jakichkolwiek zmian w tekście.